Prestant serveis 
per a generar economia circular.

Gestió integral
de residus
amb 25 anys d’experiència

Les activitats de Tetma es centren fonamentalment en la gestió integral del cicle dels residus, des de la recollida inicial fins el seu tractament i la seua valorització.