Desenvolupant el futur.
Fent-lo sostenible.

Gestió integral de residus amb 25 anys d’experiència

Les activitats de Tetma se centren fonamentalment en la gestió integral del cicle dels residus, des de la recollida inicial fins al tractament i valorització d’aquests.