I+D+I
RACE4BIO
+ info

RACE4BIO

RACE4BIO (2019-2022)

Dins el projecte global RACE4BIO, el qual pretén desenvolupar materials sostenibles (biodegradables i compostables) per a aplicacions en la indústria cosmètica i sanitària amb les mateixes prestacions que els envasos actuals, la part corresponent a Tetma és la recerca de noves metodologies per a la valorització dels residus d’envasos dels biomaterials desenvolupats en aquest projecte, que substituiran materials convencionals amb un grau de dificultat elevat de reciclatge i/o valorització. En el projecte s’investigaran els processos de classificació mitjançant detecció òptica, acceleració i millora dels processos de compostatge i reciclatge mecànic i químic dels materials desenvolupats.

Aquest projecte s’ha pressupostat en 810.494,00 euros i té una durada de 36 mesos, s’inicia el juny del 2019 i acaba el maig del 2022.

Aquest projecte ha estat cofinançat per:

BIO2LAC
+ info

BIO2LAC

BIO2LAC (2018-2021)

Desenvolupament d’un nou model de biorefineria basada en la transformació de residus urbans, com ara la FORSU (fracció orgànica de residus sòlids urbans) o els residus procedents de la neteja i poda dels arbres, en bioproductes d’alt valor afegit, com fertilitzants bioactius i àcid làctic, o en bioenergia.

Aquest projecte s’ha pressupostat en 693.508,00 euros i té una durada de 33 mesos, s’inicia l’octubre del 2018 i acaba el juny del 2021.

Aquest projecte ha estat cofinançat per:

AVI DeepPLA
+ info

AVI DeepPLA

AVI DeepPLA (2019-2020)

Recerca i desenvolupament d’eines biotecnològiques i metodologies que permetin incrementar la velocitat dels processos de biodegradació i compostatge dels materials biodegradables de PLA.
Aquest projecte ha estat finançat per:

AVI BIOLAC
+ info

AVI BIOLAC

AVI BIOLAC (2018)

Recerca i desenvolupament d’un nou concepte de biorefineria basada en bacteris de l’àcid làctic per obtenir bioproductes d’alt valor afegit a partir de residus urbans. Principalment es pretén aconseguir àcid làctic apte, per elaborar productes de neteja descalcificants o recobriments polimèrics a partir de la transformació de residus urbans mitjançant processos de fermentació utilitzant aquest tipus de bacteris.
Aquest projecte ha estat finançat per: