I+D+I
CLIMA RESIDUS
+ info

CLIMA RESIDUS

CLIMA RESIDUS (2017-2021)

El projecte pretén implantar un nou sistema de separació i classificació després del procés d’afinament, donant valor als elements que integren el compost (fracció vítria, pètria, combustible, biodegradable i impropis-inclassificables). D’aquesta manera s’aconsegueix una reducció de la deposició a l’abocador, cosa que redueix les emissions que s’hi produeixen.

LIFE WASTE2BIOFUEL
+ info

LIFE WASTE2BIOFUEL

LIFE WASTE2BIOFUEL (2017-2021)

LIFE WASTE2BIOFUEL (LIFE 16/ENV/ES/000185), cofinançat per la Comissió Europea, és un projecte pilot que té per objectiu solucionar el greu problema mediambiental causat per l’acumulació de residus a l’abocador i reduir l’impacte que la mala gestió d’aquests provoca en el medi ambient.

El projecte desenvoluparà un procés integrat de gasificació i Fischer-Tropsch per tal de convertir la fracció orgànica dels residus sòlids urbans en biocombustibles, una font d’energia amigable amb el medi ambient, reduint d’aquesta manera les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

BIO LIGWASTE
+ info

BIO LIGWASTE

BIO LIGWASTE (2016-2019)

Nou concepte de biorefineria multifuncional basat en la producció de bioetanol lignocel·lulòsic i altres bioproductes a partir de residus de poda i neteja de jardins.

3G SYNGAS
+ info

3G SYNGAS

3G SYNGAS (2016-2017)

Producció de gas sintètic de tercera generació a partir de residus sòlids urbans. Aquest projecte ha permès generar energia per a la planta de tractament millorant-ne l’eficiència i la petjada de carboni.