Drons

CONTROL I SEGUIMENT
Operadora de
Drons

Aquesta tecnologia proporciona un valor afegit als nostres serveis, ja que ens permet portar a terme controls i seguiments de diferents infraestructures i àrees mediambientals, així com optimitzar projectes i obres.

Control i seguiment:

ABOCADORS
A Tetma portem a terme tasques de control i seguiment d’abocadors mitjançant l’ús de drons, cosa que ens en permet garantir una explotació correcta calculant la seva evolució de manera periòdica i minimitzant-hi els riscos d’incendis..

ABOCAMENTS A LA COSTA
Des de Tetma fem tasques de control i vigilància d’abocaments a la costa. A través de les imatges aèries capturades pels nostres drons, som capaços de localitzar abocaments a la costa, així com la presència d’algues i la formació d’arribatges.

PLATGES I CALES D’ACCÉS DIFÍCIL
Aquesta tecnologia ens permet minimitzar riscos i temps d’actuació en zones d’accés difícil. Els nostres drons ens permeten accedir a localitzacions com platges i cales, així com a barrancs i penya-segats, cosa que ens permet fer-ne una valoració i planificar-hi una possible actuació de forma segura i específica per a cada situació.

DANYS PER TEMPORALS
Després d’un temporal el temps de resposta i actuació dels serveis de neteja és molt important. Els drons de Tetma ens ofereixen imatges en temps real de l’àrea afectada, cosa que agilita l’estudi de la zona i permet una actuació ràpida en les àrees de més interès o necessitat.

PROJECTES
I OBRES
Operadora de
Drons

Projectes i obres:

SEGUIMENT D’OBRA
Des del departament de drons de Tetma fem vols diaris en obres lineals i puntuals per dur a terme un control i seguiment de l’estat d’execució. Aquestes tecnologies també ens permeten comparar l’avanç de les obres.

AIXECAMENTS TOPOGRÀFICS
Els drons aplicats a la geomàtica i la topografia ens permeten fer aixecaments topogràfics de manera ràpida i precisa, de manera que fan més eficients d’aquests treballs d’enginyeria. A més, a la cartografia generada se li sumen les ortofotos, que milloren la representació de la zona d’estudi.

CONTROL DE MOVIMENTS DE TERRES
Els nostres drons ens permeten fer el càlcul de moviment de terres d’una manera més precisa que els mètodes d’amidament tradicionals, ja que generen una malla de milions de punts que representen amb un nivell de detall elevat totes les irregularitats del terreny.

 

PRODUCCIÓ DE PEDRERES
Tetma fa el seguiment i control de pedreres, generant cartografia i càlcul de volums de manera segura i no intrusiva, de manera que optimitza la tasca topogràfica en aquest camp..

FOTOGRAMETRIA AÈRIA
A través de tècniques fotogramètriques elaborem models tridimensionals de gran precisió per estudiar i conservar infraestructures i patrimoni.