CLIMA RESIDUS (2017-2021)

El projecte pretén implantar un nou sistema de separació i classificació després del procés d’afinament, donant valor als elements que integren el compost (fracció vítria, pètria, combustible, biodegradable i impropis-inclassificables). D’aquesta manera s’aconsegueix una reducció de la deposició a l’abocador, cosa que redueix les emissions que s’hi produeixen.