RACE4BIO (2019-2022)

Dins el projecte global RACE4BIO, el qual pretén desenvolupar materials sostenibles (biodegradables i compostables) per a aplicacions en la indústria cosmètica i sanitària amb les mateixes prestacions que els envasos actuals, la part corresponent a Tetma és la recerca de noves metodologies per a la valorització dels residus d’envasos dels biomaterials desenvolupats en aquest projecte, que substituiran materials convencionals amb un grau de dificultat elevat de reciclatge i/o valorització. En el projecte s’investigaran els processos de classificació mitjançant detecció òptica, acceleració i millora dels processos de compostatge i reciclatge mecànic i químic dels materials desenvolupats.

Aquest projecte s’ha pressupostat en 810.494,00 euros i té una durada de 36 mesos, s’inicia el juny del 2019 i acaba el maig del 2022.

Aquest projecte ha estat cofinançat per: