QUALITAT I
PREVENCIÓ

QUALITAT I
PREVENCIÓ
el compromís de TETMA

Tetma està orientada en tot moment a la consecució i assoliment dels seus objectius, aplicant estratègies que inclouen l’optimització de processos, un enfocament centrat en la gestió i un pensament disciplinat.

Per això, Tetma està avaluada i certificada per entitats de primer ordre en el mercat, un element identificador que millora la imatge dels serveis oferts i genera confiança entre els clients. Tetma es troba certificada per:

AENOR

 • Norma internacional de gestió
  de qualitat ISO 9001:2015
 • Norma internacional de gestió
  ambiental ISO 14001:2015
 • Norma internacional de sistemes
  de gestió de l’energia UNE ISO 50001:2011
 • Norma internacional del sistema
  de gestió de l’R+D+I UNE 16002:2014

BUREAU VERITAS

Tetma compta amb un departament de prevenció amb
tècnics altament qualificats que apliquen plans de gestió en la prevenció de riscos laborals i desenvolupen accions formatives en aquesta matèria. Tetma ha certificat el seu sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral amb BUREAU VERITAS segons la normativa ISO 45001: 2018.

Política de prevenció de riscos laborals

 

A Tetma tant l’empresa com els treballadors estan molt sensibilitzats per prevenir la contaminació derivada del desenvolupament de la seva activitat. . Per això controlem i reduïm, en la mesura del possible, els impactes generats com el soroll, els abocaments i els residus generats per les activitats que desenvolupem.

Juntament amb aquestes mesures, es treballa per introduir vehicles i maquinària elèctrica, de manera que, juntament amb mesures de conducció eficient, permeten reduir les emissions de la petjada de carboni.