R+D+i

R+D+Iapostant per l’R+D+I des de sempre

El compromís per la innovació, la sostenibilitat i l’eficiència energètica són els principis fonamentals de treball a Tetma..

SISTEMA INTEL·LIGENT DE GESTIÓ DE RESIDUS
+ info

SISTEMA INTEL·LIGENT DE GESTIÓ DE RESIDUS

SISTEMA INTEL·LIGENT DE GESTIÓ DE RESIDUS (2014)

L’objectiu ha estat perfeccionar els processos de recol·lecció de residus reduint les emissions de CO2, optimitzar la gestió de rutes de recollida amb vehicles adaptat mitjançant radiolocalització i gestionar els ecoparcs amb sistemes de control d’usuaris i residus.