RSC

RSCresponsabilitat social corporativa

Tetma, com a companyia global que treballa a nivell nacional, ha adoptat des de sempre polítiques de responsabilitat social corporativa en benefici dels seus empleats, del medi ambient i de la societat en general.

És una empresa que ha impulsat polítiques d’igualtat
d’oportunitats, que promouen mesures de millora de
les condicions de treball i ocupació, la salut laboral i
la conciliació familiar. Aquestes mesures són la base i els
principis de la seva política corporativa i de recursos
humans.

Per això, els nostres principals compromisos són:

  • Compromís ètic: apliquem les millors pràctiques de Govern Corporatiu, Transparència i Desenvolupament Responsable i Sostenible.
  • Compromís social: desenvolupem les nostres activitats professionals des del respecte absolut a les persones, respectant i promovent els Drets Humans Fonamentals, així com la igualtat i diversitat.
  • Compromís ambiental: fem un exercici mediambiental basat en la preservació i conservació, amb especial atenció a la lluita i l’adaptació contra el canvi climàtic.

Voleu saber més sobre la nostra Responsabilitat Social Corporativa?