Serveis
urbans

RECOLLIDA RSU
Serveis Urbans

Tetma,en la seva vocació d’oferir serveis integrals a municipis i ciutats, agrupa la recollida i el transport d’RSU (residus sòlids urbans) dins d’un mateix servei. Per això aplica els mitjans més precisos i la tecnologia més avançada per donar la millor resposta a cada client. Depenent de les necessitats s’apliquen diferents sistemes de recollida d’escombraries, sempre utilitzant els mitjans mecànics i els materials més eficients i segurs al mercat.

A Tetma apliquem les últimes tecnologies en tots els nostres processos, per això tenim sistemes d’informatització en la gestió i control de flotes, control de rutes o georeferenciació especial d’elements a fi d’aconseguir un control i eficiència dels serveis òptims.

A més, hem incorporant a diversos municipis sistemes d’identificació i pesatge en contenidors. de manera que els veïns s’identifiquin cada vegada que hi llencin els seus residus sòlids urbans per obtenir beneficis en el rebut de les seves factures.

Dins del servei de recollida de residus sòlids urbans, també treballem la recollida de vidre, de cartró i d’envasos. La nostra experiència en la recollida de residus ens permet poder oferir serveis totalment professionalitzats, de manera que molts ajuntaments ens confien la seva recollida d’escombraries i d’altres residus sòlids urbans.

NETEJA VIÀRIA
Serveis Urbans

La neteja viària és una altra de les parts dels serveis urbans que ofereix Tetma. L’estat de neteja de carrers i places d’una ciutat és fonamental, perquè és la imatge que projecta a l’exterior. Juntament amb les administracions locals, l’empresa s’esforça perquè els carrers de pobles i ciutats estiguin nets i ben atesos. Per això apliquem les metodologies de treball més noves i eficients, sempre amb una gran responsabilitat mediambiental, utilitzant cada dia energies menys contaminants i més silencioses.

Per poder actuar correctament en cada un dels municipis, estudiem les necessitats de neteja de carrers, places i avingudes de cada un d’aquests , d’aquests fent un pla de treball adaptat a les rutines de cada població, de manera que el servei sigui el més eficient, òptim i el que generi la millor percepció cap al ciutadà, provocant-li les menors molèsties possibles.

Tetma utilitza els mètodes i maquinàries més avançats per a la neteja de carrers i places:

  • Escombrada manual i mecànica.
  • Aigualeig de vials.
  • Fregada de zones.
  • Neteja de parcs infantils i àrees de jocs.
  • Neteja d’excrements canins.
  • Neteja de grafitis i pintades.

NETEJA
D’EDIFICIS
Serveis Urbans

A Tetma tenim una llarga experiència prestant serveis de neteja a edificis i locals públics, organismes oficials i ajuntaments. La neteja d’edificis tant interior com exterior és fonamental per a la conservació, protecció i manteniment de les instal·lacions, ja siguin públiques o privades.

Des de l’empresa dissenyem, implantem i executem serveis a mesura que garanteixen el nivell òptim de neteja i higiene en cadascuna de les activitats en què treballem.

Dia a dia potenciem la qualitat de la nostra feina en la neteja de locals i edificis gràcies a la utilització dels mitjans mecànics més avançats, materials respectuosos amb el medi ambient i un equip humà altament qualificat.

NETEJA
DE PLATGES
Serveis Urbans

El servei de neteja de platges és un servei estacional que requereix uns equips concrets depenent de l’època de l’any. A Tetma treballem tot l’any en la neteja de platges i costes, estudiant les necessitats concretes de cada cas. La feina es porta a terme tant en zones costaneres i platges de municipis amb una alta concentració estacional com en zones afectades per temporals en èpoques hivernals.

Per treballar correctament en la neteja de costes i platges, Tetma utilitza maquinària d’última generació que optimitza la neteja i regenera la neteja de la sorra. Tot això es combina amb equips manuals que porten a terme una neteja exhaustiva i minuciosa de tot l’entorn.