Tetma

TETMA
al vostre servei des del 1995

Tetma (Tècniques i Tractaments Mediambientals) nascuda el 1995, és l’empresa de residus i neteja pertanyent a l’àrea de Serveis de Simetría Grupo.

Tetma va néixer com una empresa de recollida i gestió de residus i amb el pas dels anys va ampliar les seves activitats al tractament de residus, de manera que va completar tot el cicle en la gestió d’aquests elements.La neteja es va incloure a Tetma per poder oferir solucions completes a municipis, així, les ciutats podien tenir concentrades la gestió de la neteja i la recollida dels residus sòlids urbans en una mateixa empresa.

Des de fa més de vint-i-cinc anys treballem constantment perquè els nostres serveis siguin de qualitat i puguin satisfer les necessitats d’administracions públiques i empreses privades.

Les activitats de Tetma se centren fonamentalment en la gestió integral del cicle de residus, des de la recollida inicial fins al tractament i la valorització d’aquests. I en la neteja viària, d’interiors, de platges i altres neteges especials.